ครั้งแรก กับท่านปรีดีและท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2513 (1970)
ปราสาทเขาพระวิหาร - บ้านทรายทอง
ปาฐกถา “ธรรมา ธรรมะสงครามที่พรมแดนด้านตะวันตก”

“ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

เมื่อธรรมศาสตร์ 50 ปี 60 ปี และ 70 ป
“ทางออก-ทางตัน ของ (สยาม) ประเทศไทย” หรือ “เราจะหลีกเลี่ยง ‘กาลียุค’ ได้อย่างไร”

๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ (๑๙๔๕) ประวัติศาสตร์ที่ “ ให้จำ” กับ “ ให้ลืม” 16 August 1945 A History of Remembering and Forgetting

แด่สุพจน์ ด่านตระกูล (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๕๒ ค.ศ. ๑๙๒๓-๒๐๐๙) และ “ การขุดค้นทางโบราณคดี” เรื่องปรีดี พนมยงค์

ขอม คือ ใคร Who are the Khom ?
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : สันติประชาธรรม กับปรารถนาอุษาคเนย์
จุดหมายปลายทางของประเทศไทย คือ ณ ที่ใด ?
ขอม ขะแมร์ ขะเหมน เขมร กัมพูชา เพื่อความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดี กับตัวเราเองและกับเพื่อนบ้า
"แลไปข้างหน้า" 10 แนวทาง "ปฏิรูป" มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษาไทย แทนการ"ขายทอดตลาดหรือเซ้ง"
ถอดเทปการเสวนา “หนึ่งศพ-ไอ้ปื๊ด” กับกรณีนองเลือด 6 ตุลา

ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ “ ไอ้ปื๊ด” แล้วใคร? : ความอับจนทางปัญญาและ “วิชาประวัติศาสตร์” ของ“ สยามประเทศ(ไทย)"

“6 ตุลา ” กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่)
“อนาธิปไตย กับประชาธิปไตย โดยปรีดี พนมยงค์” Anarchy vs Democracy and Pridi Banomyong
ปราสาทเขาพระวิหาร-กรณีศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองกับลัทธิชาตินิยม 20 มิถุนายน 2551
ชุดบทความหัวข้อ "การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม" ประกอบการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 กรกฏาคม 2551
Why No to Tamil’s May ทำไมถึงไม่ควรเรียกว่า 'พฤษภาทมิฬ'
"เกี้ยเซี้ย"ประสานประโยชน์ประนีประนอม รักสามัคคีและสมานฉันท์ ของ "อภิชน/ชนชั้นนำ/คณาธิปไตย" แห่งสยามประเทศ (ไทย)
For the LOVE of SIAM by Charnvit and SIAM or Thailand by B. Terwiel
พล นิกร กิมหงวน กับป. อินทรปาลิต ในปี พ.ศ 2550/The Three Chums and Po Inthapalit B.E 2550
เขาพระวิหาร: มรดกโลกของกัมพูชา ข้ามเขมร ขึ้นเขาพระวิหาร
เส้นทางเดินของนาม: จากสยามเป็นไทย-นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ ?
1 ศตวรรษทหารกับการเมืองไทย
6 ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง
เสรีภาพทางวิชาการกับกรณีฟ้องหมิ่นประมาท/Academic Freedom and Morakot VS Nongyao
คำให้การของนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ/Charnvit’s Testimony on Morakot VS Nongyao
หนังสือ “ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526”/Pridi’s Images
กองทุนเสรีภาพทางวิชาประวัติศาสตร์/History Academic Freedom Fund