Indonesia-Malaysia Field Trip

ทัศนศึกษาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย

Bangkok, Kuala Lumpur, Yogya, Bali, Jakarta, Bangkok 7D/6N

24-30 เมษายน 2551 7วัน/6คืน

กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–ยกยาการ์ตา–บาหลี– จาการ์ตา – กรุงเทพฯ

วิทยากรท้องถิ่น และวิทยากรพิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

A j. Hamam Supriyadi และ

อาจารย์อรอนงค์ ทิพย์พิมล เดินทางร่วมไปกับภาคสนามฤดูร้อน

วิชา SE. อศ. 451 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย) ศศ. มธ.

ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป 26,000 บาท

 

พฤหัส 24 เมษายน 2551 Bangkok-Kuala Lumpur

08.00          พร้อมกันที่สนามบิน (หนองงูเห่า) สุวรรณภูมิ

10:00 – 13:05       ออกเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

14:00           รับประทานอาหารกลางวัน

15:00          เข้าที่พักโรงแรมระดับสามดาว ใกล้สนามบินและศูนย์กลางเมือง

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00          รับประทานอาหารค่ำ

ศุกร์ 25 เมษายน 2551 Kuala Lumpur-Petronas-Pasar Seni-Yogyakarta

07.00 - 08.00        อาหารเช้าและเช็คเอ้าท์จากโรงแรม

08.00 – 10.00       เที่ยวชมตึกสูงแฝด Petronas สัญลักษณ์ของกัวลาลัมเปอร์ ครั้งหนึ่งเคยสูงสุดในโลก

                              เยี่ยมชมมัสยิด Jamek มัสยิดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอุษาคเนย์ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย

11.30. – 12.30      อาหารกลางวัน ช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึก (Pasar Seni/Chinatown)

14:05          ออกเดินทางไปยังยกยาการ์ตา โดยสายการบินแอร์เอเชีย

15:35          ถึงยกยา Yogyakarta มหานครเก่าของเกาะชวา

16:00          เข้าที่พักโรงแรม Ibis

16:00 – 18:30       พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30                          อาหารค่ำ และ ช็อปปิ้งที่ถนน Malioboro สวรรค์ของนักช็อปบนดิน

เสาร์ 26 เมษายน 2551 Yogya-Prambanan-Sukuh-Ramayana

07.00 – 07.30       ออกเดินทางไป Candi Prambanan (คริสต์ศตวรรษที่ 10) มรดกโลก Unesco

07.30 – 09.00       เที่ยวชมปราสาท Prambanan ศาสนสถานนิกายไศวะของฮินดูตรีมูรติที่งดงามยิ่ง

09.00. – 12.00      ออกเดินทางไปยัง Candi Sukuh

12.00 – 13.00       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00       เที่ยวชม Candi Sukuh (erotic unseen temple สร้าง A.D. 1437)

15.00 – 18.00       ออกเดินทางกลับไปยังยกยาการ์ตา

18.00 – 19.00       รับประทานอาหารค่ำ “ไก่ทอดตำราผีบอก” ที่ภัตตาคาร Ny. Suharti

19.00 – 21.00       ชมการแสดงนาฏศิลป์สูงของชวาเรื่อง Ramayana

21.00          กลับที่พัก

อาทิตย์ 27 เมษายน 2551 Yogya-Borobudur-Kraton-Taman Sari-Bali

06.00 – 07.00       อาหารเช้าและเช็คเอ้าท์จากโรงแรม

07.00 – 08.00       เดินทางไปยังมหาเจดีย์ Borobudur บรมพุทโธ โบราณพุทธสถานมรดกโลก Unesco

08.00 – 10.00       เที่ยวชม Borobudur พุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10.00. – 11.00      ออกเดินทางไปยกยาการ์ตา

11.00 – 12.00       เยี่ยมชมพระราชวังยกยาการ์ตา ที่ประทับของสุลต่านองค์ปัจจุบันของชวา

12.00 – 13.00       อาหารกลางวัน

13.00 – 14.00       เที่ยวชมวังตามัน ซารี (Taman Sari Water Castle)

14.00 – 14.30       ออกเดินทางไปสนามบิน

16.00 – 18.00       มุ่งหน้าสู่เมือง Denpasar เกาะบาหลี ดินแดนแห่งสหัสวิหาร

18.00 -  20.00       อาหารค่ำพร้อมกับชมนาฏศิลป์บาหลี

20.00          เข้าที่พัก

จันทร์ 28 เมษายน 2008 Bali-Ubud-Kintamani-Ulun Danu-Tanah Lot

07.00 – 08.00       ออกเดินทางไปยังอูบุด (Ubud) อาณาจักรเก่ากลางเกาะบาหลี

08.00 – 09.00       เที่ยวชมอูบุด วังและวิหาร

09.00. – 10.00      ชมการแสดงระบำบาร็อง (Barong Dance) หรือเต้นสิงโตบาหลี

11.00 – 12.00       ออกเดินทางไปยอดภูเขาไฟสูลใหญ่คินตามานี (Kintamani) ชมปล่องภูเขาไฟและทะเลสาบ Batur Lake ท่ามกลางเมฆหมอกและอากาศเย็น

12.00 – 13.00       อาหารกลางวันที่ภัตตาคารริมปล่องภูเขาไฟคินตามานี

13.00 – 14.00       ออกเดินทางไปยังวิหารกลางน้ำอูลุน ดานู (Ulun Danu)

14.00 – 15.30       เที่ยวชมวิหารอูลุน ดานู สถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง “ดอกแก้วการะบุหนิง”

15.30 – 16.30       ออกเดินทางไปยังวิหารกลางน้ำ Tanah Lot สัญญลักษณ์ของเกาะบาหลี

16.30 – 18.00       เยี่ยมชมวิหารกลางน้ำ

19.00 -  20.00       อาหารค่ำ

20.00          เข้าที่พัก

อังคาร 29 เมษายน 2008 Bali-Uluwatu-Nusa Dua-Jakarta

06.30-07.00          อาหารเช้าและเช็คเอ้าท์จากโรงแรม

07.00 – 08.00       ออกเดินทางไปยังอูลูวาตู (Uluwatu)

08.00 – 09.00       เที่ยวชมอูลูวาตู วิหารเหนือหน้าผาสูงลิ่ว ริมมหาสมุทรอันตื่นตาตื่นใจ

11.00 – 12.00       เที่ยวชมชายหาดยาวทรายขาวอันลือชื่อของบาหลีที่ Nusa Dua

12.00 – 13.00       อาหารกลางวันที่ชายหาดนูซา ดูวา

14.00 – 20.00       พักผ่อนและกิจกรรมตามอัธยาศัย

23.00 – 23.40       ออกเดินทางไปยังจาการ์ตา

00.30          เข้าที่พักโรงแรมระดับสามดาว

พุธ 30 เมษายน 2008 Jakarta-Museum-Monas-Istighlal-Katedral-City Tour-Bangkok

07.30 -08.00         ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (เช็คเอ้าท์จากโรงแรม ) National Museum

08.00 – 10.00       เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่มีรูปสำริดช้างพระราชทาน (Gadjah) จากรัชกาลที่ 5 อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์  

10.00 – 11.00       ชมอนุสาวรีย์แห่งชาติ Monas พร้อมดิโอรามาประวัติศาสตร์ฉบับย่อของอินโดนีเซีย

11.00 – 12.00       ชมมหามัสยิด Istighlal  และโบสถ์ Katedral การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางชนชาติและวัฒนธรรมในความเชื่อของอินโดนีเซีย Unity in Diversity

12.00 – 13.30       อาหารกลางวัน

13.30 – 16.00       ทัวร์รอบเมืองจาการ์ตา

18.00          เดินทางไปสนามบินแห่งชาติ Soekarno-Hatta

20.35          เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

23.50          ถึงสนามบิน (หนองงูเห่า) สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ       ท่านละ 26,000  บาท (พักห้องคู่)

หมายเหตุ    โปรแกรม-เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ราคารวมค่าตั๋วเครื่องบินในและระหว่างประเทศรวม 5 เที่ยว (

สายการบินแอร์เอเชียและสายการบินภายในประเทศ), ที่พักโรงแรมระดับสามดาว 6 คืน, อาหารทุกมื้อ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

    

v      หากท่านประสงค์ที่จะร่วมเดินทางกับเรา สามารถสมัครได้ที่

v      คุณดาวเรือง แนวทอง           โทร. 0-2613-3840-1

v      คุณกิตติยา ใจใหญ่      โทร. 0-2613-3840-1

v      คุณอรอนงค์ ทิพย์พิมล        โทร. 084-1613220 (ในและนอกเวลาราชการ)

v      ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2551 v

 

ใบตอบรับการเข้าร่วมทัศนศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซีย

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................

อายุ...............................ปี ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวก...........................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

โทรบ้าน.................................โทรมือถือ.............................................E-mail…………………………

 

กรุณาส่งแบบตอบรับนี้พร้อมกับหลักฐานการโอนเงินมัดจำจำนวน 9,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551  

ชำระยอดที่เหลือ   17,000 บาท ภายในวันพฤหัสที่ 17 เมษายน 2551

การชำระเงิน          โปรดชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนามข้างท้ายนี้

          สั่งจ่ายในนาม กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์

          เลขที่บัญชี 155-2-05587-1

          ธนาคารทหารไทย          สาขาท่าพระจันทร์

          ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อท่านชำระเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินทางโทรสารที่หมายเลข 0-2613-3841

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรอนงค์ ทิพย์พิมล 084-161-3220