“อู่อารยธรรมอุษาคเนย์ยุคคลาสสิค:วัดพู (ลาว) เขาพระวิหาร (กัมพูชา) เขาพนมรุ้ง (สยาม)”/Cradle of Classical Southeast Asia: Vat Phou (Laos), Preah Vihear (Cambodia), Phanom Rung (Siam)