“6 ตุลา ” กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่)
"ชาญวิทย์" โต้ "มุมมองของเจิมศักดิ์" ระบุ เศร้าใจเป็นนักวิชาการแต่ “โจมตีแบบโกหกพกลม"
กู้ชาติสยาม Siam-Thailand-Samak-Suraphong-Aphisit-and ?
ถาม-ตอบ-นักศึกษา-อาจารย์-ธรรมศาสตร์ (ม. อื่นๆ ก็อ่านได้ ครับ)
30:70 = การเมืองใหม่ = อประชาธิปไตย = ความไม่เสมอภาค = ความรุนแรง/ปฏิวัติรัฐประหาร/อำนาจนอกนิติธรรม