Why No to Tamil’s May

ทำไมถึงไม่ควรเรียกว่า 'พฤษภาทมิฬ'

 

หนึ่ง)

เพราะชนชาติทมิฬ ที่อยู่ในอินเดียใต้กว่า ๑๐ ล้านคนนั้น

ไม่ได้รับรู้ หรือต้องรับผิดชอบต่อ "อาชญากรรมของรัฐไทย" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

ของ รสช. และของพลเอกสุจินดา คราประยูรแต่อย่างใด

 

สอง)

หากจะเรียกเหตุการณ์นั้น ก็น่าจะเรียกว่า

"พฤษภาไทย"

(เพราะคนไทยกระทำต่อคนไทยเอง คนทมิฬไม่เกี่ยว)

หรือควรเรียกว่า

"พฤษภาเลือด"

(เพราะนองเลือด และโหดร้ายทารุณ ไม่ต่างกับ "๖ ตุลา ๑๙" หรือ "ตากใบ" หรือ "กรือเซะ"

หรือควรเรียกว่า

"พฤษภาประชาธรรม"

เพื่อเป็นสิริมงคลและประชาธิปไตย และการต่อสู้ของภาคประชาชน

 

สาม)

ภาษาไทยที่มักใช้คำว่า "ทมิฬ" ให้หมายถึงความใจดำ อำมหิต ความโหดร้าย และป่าเถื่อนนั้น

เพราะเรารับอคตินี้ ผ่านมากับชาวสิงหล หรือศรีลังกา

เข้ามาพร้อมด้วยคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และพงศาวดารของศรีลังกา

ซึ่งเป็นศัตรูทางประวัติศาสตร์กับชนชาติทมิฬ

ซึ่งยังรบราฆ่าฟันกันไม่จบแม้กระทั่งทุกวันนี้

 

สี่)

เราไม่ควรเอาความคิดและอคติทางเชื้อชาตินิยม ของชาวสิงหลหรือศรีลังกามาเป็นอคติของเรา

 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ